Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

AuchanPon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

 

AptekaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

In MedioPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

KantorPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

CUK UbezpieczeniaPon-Sob: 10:00-18:00

 

Bank MilleniumPon-Sob: 10:00 – 18:00

 

LottoPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia SowaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia RaszczykPon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Zen ThaiPon-Sob: 09:00 – 21:00

 

PepcoPon-Sob: 09:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

MAX BURGERSCodziennie 09:00-22:00

 

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

22-26.02.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie ESKA Trójmiasto! W terminie 22-26.02 słuchaj Radia ESKA na 94,6/90,7 FM, weź udział w zabawie i wygraj wspaniałe nagrody.

Co zrobić, żeby wygrać? W dniach 22-26 lutego weź udział w konkursie ,,Maseczka’’. Sytuacje z życia codziennego były inspiracją do stworzenia tego konkursu, w którym prowadzący program „Wrzuć na luz” zakładają maseczkę i wypowiadają zdanie, które niestety nie do końca jest zrozumiałe. Mamy nadzieję, że zgadniesz jaki był przekaz.

Do wygrania w konkursie są zestawy bonów o wartości 300 zł na zakupy w sklepach lub do zrealizowania w restauracjach CH Osowa. Warto przy okazji skorzystać z zimowych promocji – wyprzedaże w naszych sklepach wciąż trwają!

To nie koniec niespodzianek. Do każdego zestawu bonów dodany zostanie słoiczek smakowitego miodu wyprodukowanego przez nasze pszczoły. Miód wy­two­rzo­ny przez osowską pszczelą rodzinę jest opa­trzo­ny na­szą mar­ką. Miej­ska pa­sie­ka, znaj­du­ją­ca się przy cen­trum, po­wsta­ła w lip­cu 2017 ro­ku. Naszym celem od początku była ochro­na tych pożytecznych owadów oraz przy­wró­ce­nie bio­róż­no­rod­no­ści w re­gio­nie. Psz­czo­ły ja­ko gatunek są za­gro­żo­ne wy­gi­nię­ciem, głów­nie z po­wo­du sto­so­wa­nia pe­sty­cy­dów przez rolników. W mia­stach nie uży­wa się opry­sków na ma­so­wą ska­lę, dla­te­go też na­ro­dził się pomysł two­rze­nia miej­skich pa­siek. I my także przyłączyliśmy się do tego projektu. Nasze pszczoły mieszkają na gór­ce pod la­sem za par­kin­giem bocz­nym cen­trum han­dlo­wego. Do dyspozycji mają pięć uli i już na do­bre się tu za­do­mo­wi­ły. Produkują pysz­ny, zdro­wy, oryginal­ny miej­ski miód! Z ra­cji bli­sko­ści ogród­ków dział­ko­wych i Trój­miej­skie­go Par­ku Krajobrazowe­go, z którym gra­ni­czy na­sze Cen­trum, uzyskaliśmy miód wie­lo­kwia­to­wy. Smacznego i na zdrowie!

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na www.eska.pl/konkursy

Życzymy powodzenia!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?