Часы работы

Торговый центр
понедельник: 10:00 – 21:00
вторник: 10:00 – 21:00
среда: 10:00 – 21:00
четверг: 10:00 – 21:00
пятница: 10:00 – 21:00
суббота: 10:00 – 21:00
воскресенье: 10:00 – 20:00
Auchan

пон-суббота: 07:30 – 22:00
воскресенье: 08:00 – 21:00

Cukiernia Raszczyk

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 21:00

In Medio

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 20:00

McDonald’s

пон-суббота: 09:00 – 21:30
воскресенье: 09:00 – 20:00

Zen Thai

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 20:00

БАНК MILLENIUM

пон-суббота: 10:00 – 18:00

КОНДИТЕРСКАЯ SOWA / КОНДИТЕРСКАЯ СОВА

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 21:00

контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@apsysgroup.pl

22-26.02.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie ESKA Trójmiasto! W terminie 22-26.02 słuchaj Radia ESKA na 94,6/90,7 FM, weź udział w zabawie i wygraj wspaniałe nagrody.

Co zrobić, żeby wygrać? W dniach 22-26 lutego weź udział w konkursie ,,Maseczka’’. Sytuacje z życia codziennego były inspiracją do stworzenia tego konkursu, w którym prowadzący program „Wrzuć na luz” zakładają maseczkę i wypowiadają zdanie, które niestety nie do końca jest zrozumiałe. Mamy nadzieję, że zgadniesz jaki był przekaz.

Do wygrania w konkursie są zestawy bonów o wartości 300 zł na zakupy w sklepach lub do zrealizowania w restauracjach CH Osowa. Warto przy okazji skorzystać z zimowych promocji — wyprzedaże w naszych sklepach wciąż trwają!

To nie koniec niespodzianek. Do każdego zestawu bonów dodany zostanie słoiczek smakowitego miodu wyprodukowanego przez nasze pszczoły. Miód wy­two­rzo­ny przez osowską pszczelą rodzinę jest opa­trzo­ny na­szą mar­ką. Miej­ska pa­sie­ka, znaj­du­ją­ca się przy cen­trum, po­wsta­ła w lip­cu 2017 ro­ku. Naszym celem od początku była ochro­na tych pożytecznych owadów oraz przy­wró­ce­nie bio­róż­no­rod­no­ści w re­gio­nie. Psz­czo­ły ja­ko gatunek są za­gro­żo­ne wy­gi­nię­ciem, głów­nie z po­wo­du sto­so­wa­nia pe­sty­cy­dów przez rolników. W mia­stach nie uży­wa się opry­sków na ma­so­wą ska­lę, dla­te­go też na­ro­dził się pomysł two­rze­nia miej­skich pa­siek. I my także przyłączyliśmy się do tego projektu. Nasze pszczoły mieszkają na gór­ce pod la­sem za par­kin­giem bocz­nym cen­trum han­dlo­wego. Do dyspozycji mają pięć uli i już na do­bre się tu za­do­mo­wi­ły. Produkują pysz­ny, zdro­wy, oryginal­ny miej­ski miód! Z ra­cji bli­sko­ści ogród­ków dział­ko­wych i Trój­miej­skie­go Par­ku Krajobrazowe­go, z którym gra­ni­czy na­sze Cen­trum, uzyskaliśmy miód wie­lo­kwia­to­wy. Smacznego i na zdrowie!

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na www.eska.pl/konkursy

Życzymy powodzenia!

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Прадера Гданьск Осова ООО, с местонахождением в Варшаве (почтовый индекс 03-286), на ул. Мальборская 41-(именуемая в дальнейшем Обществом). Личные данные, в диапазоне указаном в соглашении, будут обрабатыватся компанией в маркетинговых целях согласно составленному соглашению на основании ст. 6 пар. 1 регулированей Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года, о защите физических лиц в связи с обработкой личных данных и о свободной передаче таких данных, а также об отмене директивы 95/46/EC (РОДО). Персональные данные могут быть переданы сотрудникам компании, лицам оказывающим техническую поддержку компании, а также лицам о которых идет речь в статье договора, на основании аутсорсинговых услуг, согласно с заключенными договорами поручения. Персональные данные исполъзованые в указаных выше целяъх, будут обрабатыватся до момента анулирования соглашения, если такое наступит. Каждое лицо имеет право доступа к содержанию своих данных их исправления, удаления, ограничения использования, право на перемещение данных, а также право на выражения возражения по поводу их использования, право на анулирования соглашения в любое время, не зависимо от соответствия с законодательством по обработке данных. Лицо, к которому относятся данные, имеет право написать жалобу на имя руководителя Управления по Защите Персональных Данных, если решит, что обработка его персональных данных нарушает правила, РОДО. Предоставление персональных данных является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я соглашаюсь на обработку персональных данных, предоставленных Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о торговом центре Osowa по электронной почте на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?