Kontakt

CENTRUM HANDLOWE OSOWA
ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk

DYREKCJA CH OSOWA
ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
e-mail: osowa@apsysgroup.pl
tel.: (58) 552-53-55
fax: (58) 552-54-52

Hipermarket AUCHAN
tel. 58/554-96-66

WYNAJEM POWIERZCHNI:

logo_apsys

Długoterminowy wynajem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych: Joanna Półkośnik 694 479 235; e-mail: jpolkosnik@apsysgroup.pl

Krótkoterminowy wynajem stoisk i powierzchni handlowej na galerii oraz powierzchni reklamowych osowa@apsysgroup.pl

Drukowanie

Wynajem powierzchni handlowej w obszarze lokalnego biznesu oraz branży wnętrzarsko-meblarskiej: Anna Szalczewska – telefon: 506 120 120, e-mail:  anna.szalczewska@gnrr.pl

Administratorem danych osobowych jest Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.