Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

AuchanPon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

 

AptekaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

In MedioPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

KantorPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

CUK UbezpieczeniaPon-Sob: 10:00-18:00

 

Bank MilleniumPon-Sob: 10:00 – 18:00

 

LottoPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia SowaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia RaszczykPon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Zen ThaiPon-Sob: 09:00 – 21:00

 

PepcoPon-Sob: 09:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

MAX BURGERSCodziennie 09:00-22:00

 

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

23-27.11.2021

Du­­ży­­mi kro­­ka­­mi zbli­­ża się zi­­ma, a wraz z nią uje­m­ne te­m­pe­­ra­­tu­­ry – to tru­d­ny okres, szcze­­gó­l­nie dla bez­­do­m­nych zwie­­rząt. Sch­ro­­ni­­sko Cia­p­ko­­wo wraz z Ce­n­trum Ha­n­dlo­­wym Oso­­wa za­­chę­­ca do ad­­o­p­to­­wa­­nia ko­­tów.

Zdję­­cia pu­­szy­­stych przy­­ja­­ciół do ad­­o­p­cji, wraz z opi­­sem ich upodo­­bań i cha­­ra­k­te­­rów, bę­­dzie mo­ż­na zna­­leźć na fa­n­pa­­ge CH Oso­­wa (www.fa­­ce­­bo­­ok.com/CHOso­­wa). Przy każdej fotografii czworonożni przyjaciele będą posiadać swój rozpoznany zestaw cech, którymi się charakteryzują. Dzięki temu, przyszły właściciel będzie mógł poznać zwierzę.

Oso­­by, któ­­re już wcze­­śniej za­­a­do­p­to­­wa­­ły zwie­­rzę­­ta z gdy­ń­skie­­go schro­­ni­­ska pod każdym postem będą mogły po­­dzie­­lić fo­­to­­gra­­fia­­mi i szczę­­śli­­wy­­mi hi­­sto­­ria­­mi by­­łych pod­o­pie­cz­nych schro­­ni­­ska! Pamiętajmy, że przyłączając się do akcji adopcyjnej aktywnie przyczyniamy się do zapobiegania bezdomności wśród kotów.

Zobaczcie mruczusie, które czekają na swój dom:

www.fa­­ce­­bo­­ok.com/CHOso­­wa

Opiekunowie w schronisku Ciapkowo podkreślają, że codziennie „na wagę złota” są wszelkiego rodzaju materiały, które służą czworonogom jako legowiska np: koce, ręczniki, pościele, kołdry oraz poduszki ( bez pierza). Istotna jest również karma dla zwierząt (im więcej mięsa w składzie tym lepsza zarówno mokra jak i sucha), a także drapaki i żwirek typu pelet.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?