Kontakt

CENTRUM HANDLOWE OSOWA
ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk

DYREKCJA CH OSOWA
ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
e-mail: osowa@apsysgroup.pl
tel.: (58) 552-53-55
fax: (58) 552-54-52

KONTAKT DLA MEDIÓW
EMGRUPA
Marzena Molęda
e-mail: marzena@emgrupa.pl
tel.: 791-283-257

Hipermarket AUCHAN

tel. 58/554-96-66

Centrum Handlowe Osowa oferuje wynajem powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych.

Długoterminowy wynajem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych, Joanna Półkośnik, 694 479 235; e-mail: jpolkosnik@apsysgroup.pl

Krótkoterminowy wynajem stoisk i powierzchni handlowej na galerii oraz powierzchni reklamowych osowa@apsysgroup.pl

DANE SPÓŁKI
Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.