контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

6.05-18.05.2021

Kwie­cień ple­cień, bo prze­pla­ta – tro­chę zi­my, tro­chę… Po­praw­ne za­koń­cze­nie zna­ne­go wszyst­kim po­wie­dze­nia brzmi oczy­wi­ście la­ta, jed­nak nie ma co ukry­wać, że te­go­rocz­ny kwie­cień zbyt­nio nas nie roz­piesz­czał. Jed­nak na szczę­ście, wszyst­ko wska­zu­je na to, że maj od­da nam wszyst­ko z na­wiąz­ką. W koń­cu dni sta­ją się co­raz cie­plej­sze, a cie­płe pro­mie­nie słoń­ca za­czy­na­ją umi­lać nam ko­lej­ne dni. Ta­ka at­mos­fe­ra sprzy­ja re­lak­so­wi na świe­żym po­wie­trzu – na­resz­cie wra­ca­my na już odro­bi­nę za­ku­rzo­ne bal­ko­ny i ta­ra­sy, któ­rym mo­że­my do­dać odro­bi­nę świe­żo­ści, dzię­ki no­wym de­ko­ra­cjom. A CH Oso­wa, ma na to kil­ka po­my­słów.

Wiosenna aura zawitała do Centrum Handlowego Osowa. Na naszych klientów czeka wyjątkowa akcja promocyjna z pięknymi hamakami do zdobycia.

Co należy zrobić, aby otrzymać prezent?

Wystarczy, że w dniach 12 – 15 maja 2021 dokonamy zakupów w Centrum Handlowym Osowa o wartości minimum 150 zł, zachowamy paragon i zarejestrujemy go na stoisku promocyjnym. W akcji można okazać maksymalnie dwa paragony z dowolnego sklepu lub punktu handlowego, z wyjątkiem hipermarketu Auchan. Klienci mają możliwość zdobyć hamaki w dwóch wariantach kolorystycznych. Pierwszy – w morskich odcieniach, przypominający o spokojnych dniach spędzonych na plażach, oraz czerwono-pomarańczowy wyglądający niczym piękny, letni zachód słońca. Jeden klient w czasie całej akcji może odebrać maksymalnie dwa hamaki. Należy jednak pamiętać, że liczba nagród jest ograniczona – regulamin promocji dostępny będzie na konkursowym stoisku, otwartym od 11:00 do 20:00.

To nie koniec niespodzianek. Mamy dla was na facebooku konkurs z dodatkowymi nagrodami. Pokażcie nam, jak się relaksujecie w swoim ogrodzie, na balkonie lub tarasie. Czy jest coś co byście w nim zmienili lub czego wam brakuje, a może wasze miejsce jest właśnie takie, jakie sobie wymarzyliście? Zdjęcie i opis wstawcie w komentarzu pod postem konkursowym. Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają karty podarunkowe o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach CH Osowa. Do wygrania przygotowane są także nagrody w postaci stylowych akcesoriów – lampionów i sznurów świetlnych, które będą idealnym dekoracyjnym dodatkiem na balkon lub do ogrodu. Do udziału w konkursie zapraszamy w dniach 6-18 maja.

REGULAMIN KONKURSU.

Regulamin promocji znajdziecie TUTAJ.

Zapraszamy także na zakupy. Mnóstwo produktów na taras czy balkon znajdziecie między innymi w sklepie JYSK, czy Pepco, które są już otwarte od 4 maja. Warto poszukać wiosennych inspiracji.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?