контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

02.11.2019-15.01.2020

W najbliższą sobotę ruszamy z kolejna wyjątkowa wystawa w naszym Centrum. Tym razem zaprezentuje się gdańska fotografka, Maria Laskowska, a jej fotografie będzie można oglądać aż do 15 stycznia 2020 r.

Kolejną wystawą prezentowaną na terenie naszej galerii jest „Przewrotność spojrzenia” autorstwa Marii Laskowskiej – absolwentki Studium Fotografii Artystycznej Stefana Figlarowicza w Gdańsku. Do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego dołączyła w 2013 r., gdzie prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych GTF. Została kilkakrotnie wyróżniona na konkursach fotograficznych, a jej fotografie muzyków jazzowych pojawiły się w książce Stanisława Danielewicza „Jazzowisko Trójmiasta”.

„Przewrotność spojrzenia” to kolejna wystawa, którą prezentujemy Wam w przestrzeni CH Osowa, na której tym razem pojawią się prace fotografki – uzdolnionej gdańszczanki. Artystka lubi łączyć różne techniki fotograficzne, a jej ulubioną jest podwójna ekspozycja w cyfrowej rejestracji obrazu, co wyraźnie daje się zauważyć w pracach przygotowanych na wystawę – ta technika daje jej szerokie pole do eksperymentowania i pokazywania wielopłaszczyznowości i ulotności świata realnego.

Spotkanie z autorką prac odbędzie się 16 listopada o godzinie 17:00.

Czas trwania wystawy: 2.11.2019 r. — 15.01.2020 r.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach otwarcia CH Osowa.

Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?