контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

4.12.2020

Zdrowe kiszonki z Żuławskiej Zagrody, aromatyczne przetwory, pyszne naturalne ciasta z Słodkiego Zakątka, domowa kuchnia Pani Halinki oraz wiele innych produktów będzie dostępnych podczas kolejnej edycji świątecznego Jarmarku Żuławskie Smaki organizowanego już od dziś w naszym centrum.

Jarmark Żuławskie Smaki, to targ, na którym będziecie mogli zaopatrzyć się w ekologiczne produkty lokalnych manufaktur. Szeroka oferta tradycyjnie wyrabianych specjałów jak wędliny, nabiał, sery i gotowe produkty idealne na wigilijny stół, to tylko niektóre z rzeczy dostępnych od producentów żywności.

Smakoszy słodkości przyciągnie aromat świeżo wypiekanych domowych ciast, babek i pierników. Gustujących w potrawach wigilijnych zachęcamy do odwiedzenia stoisk lokalnych producentów z Trójmiasta i Żuław, oferujących tradycyjne polskie wędliny, wyrabiane metodą ekologiczną, chlebów na zakwasie oraz smacznych serów. Będziecie mogli spróbować też domowych dań kuchni tradycyjnej z naturalnych składników – na stoiskach nie zabraknie słodkich i słonych pierogów, które od zawsze cieszą się bardzo dużym uznaniem.

Dodatkowo w grudniu odbędzie się jeszcze jarmark świąteczny w dniach 18-23.12, na który serdecznie zapraszamy.

Wy­staw­cy grudniowej edy­cji „Żu­ław­skie Sma­ki”:

  • Żu­ław­ska Za­gro­da (kiszonki)
  • Pie­ro­gi Ha­lin­ki (pierogi w różnych smakach, słodkie i wytrawne)
  • Słod­ki Za­ką­tek (ciasta i wypieki)
  • Se­ry Wit­ka
  • Do­mo­we Przy­sma­ki
  • Ma­rek Dłuż­niew­ski (dy­nie i czo­snek)

Podczas trwania targów pro­si­my o za­cho­wa­nie za­sad bez­pie­czeń­stwa: pro­si­my o za­cho­wa­nie dy­stan­su, no­sze­nie osło­ny na usta i nos oraz ko­rzy­sta­nia z pły­nu do de­zyn­fek­cji rąk, któ­ry bę­dzie do­stęp­ny w wy­zna­czo­nych do­zow­ni­kach na te­re­nie obiek­tu CH Osowa oraz na stanowiskach wystawców jarmarku. Cały nasz personel będzie dbał o czystość Centrum z należytą starannością, abyście czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?