контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

3-4.12.2021

Pyszne ciasta z Słodkiego Zakątka, zdrowe produkty od Żuławskiej Zagrody, domowe pierogi Pani Halinki, miody, pieczywo oraz wiele innych produktów możecie zakupić podczas zimowej edycji Jarmarku Żuławskie Smaki organizowanego przez nasze CH Osowa.

Jarmark Żuławskie Smaki to targ, na którym można zaopatrzyć się w ekologiczne produkty lokalnych producentów. To świetny sposób na naturalne wspomaganie odporności organizmu oraz znalezienie lokalnych produktów, którymi podzielimy się z bliskimi przy świątecznym stole.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy poszukują kulinarnych inspiracji i chcą zaczerpnąć coś z tradycji naszego regionu! Świeżo wypiekane ciastka i pierniki świetnie sprawdzą się na zimowe wieczory, a dobrym dopełnieniem będzie miód, który przyda się do rozgrzewającej, zimowej herbaty. Z kolei na kolację dla całej rodziny sprawdzą się aromatyczne wędliny i chrupiące pieczywo od tutejszych producentów. Wśród wystawców spotkacie: Żuławską Zagrodę, Pierogi Halinki, Słodki Zakątek, Specjały z Borów, Domowe Przysmaki oraz Sery Witka.

Podczas jarmarku pro­si­my o przestrzeganie za­sad bez­pie­czeń­stwa: za­cho­wa­nie dy­stan­su, no­sze­nie osło­ny na usta i nos oraz ko­rzy­sta­nia z pły­nu do de­zyn­fek­cji rąk, któ­ry bę­dzie do­stęp­ny w wy­zna­czo­nych do­zow­ni­kach na te­re­nie obiek­tu CH Osowa oraz na stanowiskach wystawców jarmarku. Cały nasz personel będzie dbał o czystość Centrum z należytą starannością, abyście czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?