контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

28.02-19.04.2022

Już 28 lutego w CH Osowa będzie można podziwiać wystawę zdjęć Elżbiety Mielcarzewicz, która zabierze Was w wyjątkową i magiczną podróż do Transylwanii. Zdjęcia prezentujące ten przepiękny i tajemniczy region Rumunii będą dostępne w przestrzeni wystawienniczej centrum do 19 kwietnia.

„Rumunia. Transylwania” to niezwykła seria zdjęć, która prezentuje Transylwanie w naturalistyczny sposób. Niczego nie upiększa i nie poprawia. W reportażowy niemal sposób ukazuje ten region takim, jakim jest. Wystawa zdjęć Elżbiety Mielcarzewicz stawia w centrum nie tylko codzienność, ale także religię, przyrodę, człowieka i wszystko to, co go otacza.

Transylwania czyli główny temat wystawy w CH Osowa to kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej części Rumunii. Wcześniej tereny te należały do Węgier. W granicach Rumunii znajdują się od 4 czerwca 1920 roku na mocy traktatu z Trianon. Jest to region, w którym znaleźć można mnóstwo niesamowitych zabytków należących do światowego dziedzictwa UNESCO m.in.: miasta Siedmiogrodu, Monastryry, cerkwie malowane, stare miasto Sighisoary czy drewniane cerkwie Marmaroszu.

W dniu wystawy prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Odwiedzających wystawę w CH Osowa prosimy o zachowanie dystansu, noszenie osłony na usta i nos oraz korzystania z płynów do dezynfekcji rąk, które są dostępne w wyznaczonych dozownikach na terenie obiektu oraz wystawy. Zapewniamy maksymalną czystość dla wszystkich odwiedzających centrum i wystawę.

Wystawa dostępna jest dla odwiedzających w godzinach otwarcia CH Osowa.

Zapraszamy!

O autorce

Elżbieta Mielcarzewicz jest ogromną pasjonatką fotografii. Na swoich zdjęciach rejestruje rzeczywistość, która wydaje się być wycinkiem z nierealnego i bajkowego świata. Uwielbia podróże i odkrywanie nowych miejsc, czego doskonałym przykładem jest wystawa „Rumunia. Transylwania”. Jej drugą wielką miłością jest malarstwo. Elżbieta Mielcarzewicz w latach 2010-2017 należała do SPTF-u (Stowarzyszenie Fotograficzne), w czerwcu 2012 ukończyła Trójmiejskie Studium Fotografii TSF. Od 2013 roku należy do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF). Brała również udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2016 roku zdobyła pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „BARWY LASU” podczas XXVI Międzynarodowego Plenum Rzeźbiarsko-Malarskiego „POLE SZTUK” w Rodowie.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?