контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

20.04-30.05.2022

Od środy 20 kwietnia, zapraszamy na wystawę zdjęć „Ptaki” Grzegorza Zieleńca – fotografa, którego prace będą w przestrzeni wystawienniczej centrum aż do 30 maja.

„Ptaki” to już kolejna wystawa artysty z wieloletnim doświadczeniem. Fotograf uwiecznia zwierzęta na portretach w ich naturalnym otoczeniu. Podczas wystawy będzie można podziwiać niezwykle rzadkie ptaki, których charakterystyczną cechą jest bogate ubarwienie. Oprócz walorów czysto wizualnych, cieszących oko odbiorcy, ogromną wartością wystawy będzie możliwość poznania gatunków, których uchwycenie wymaga wielkich pokładów cierpliwości, wiedzy i pasji.

Wielu ludzi nie ma świadomości, jak piękne, kolorowe i rzadkie okazy występują w otaczających nas lasach, polach i łąkach. Fotograf udowadnia, że wcale nie trzeba wyjeżdżać w egzotyczne miejsca, aby zaobserwować majestatycznie wyglądające ptaki. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych w godzinach otwarcia naszego centrum, aby zagłębić się w ich ulotny świat.

Autorem zdjęć jest Grzegorz Zieleniec – wybitny fotograf z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jest również instruktorem nurkowania – współautorem książki „Nurkowanie” oraz wicemistrzem Polski w łucznictwie. Przemierza interesujące miejsca w Polsce i Europie w poszukiwaniu idealnych plenerów, co dostarcza mu moc niezapomnianych wrażeń. Skradanie się do zwierząt czy budowanie kryjówek to specyfika fotografii przyrodniczej, której efekty można podziwiać na tworzonych przez niego wystawach. Najbardziej fascynuje go jednak rodzima przyroda, która okazuje się niezwykle bogata.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?