контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

30.10-30.11.2023

W CH Osowa można już oglądać nową fotograficzną wystawę pt. „Na długim czasie”. Prezentowane zdjęcia obejmują różne gatunki fotografii m.in. krajobraz czy portret. Wszystkie łączy to, że zostały wykonane techniką tzw. długiego naświetlania. Autorem wystawy jest Marcin Lichwa, członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Centrum Handlowe Osowa nie zwalnia tempa w swoich kulturalnych propozycjach na jesienne dni. Jeszcze do 27 października można oglądać tu prezentację fotografii „W trosce o dzikość”, przygotowaną przez lokalną Fundację Ostoja. Tuż po jej zakończeniu, 30 października centrum zaprosi klientów na kolejną wystawę.

Docenią ją z pewnością ci, którym bliskie są różne techniki wykorzystywane w fotografii, a zwłaszcza technika długiego naświetlania. Wystawa pt. „Na długim czasie” dokumentuje eksplorację tej właśnie techniki w różnych gatunkach fotografii — od krajobrazu przez fotografię nocnego nieba i reportażu aż do portretu. Każdy więc będzie mógł tu znaleźć coś najbliższego swoim upodobaniom.

Fotografia zazwyczaj kojarzy się z wiernym odwzorowaniem otaczającej nas rzeczywistości. Jednak pewne gatunki i techniki stawiają sobie zgoła odmienny cel — pokazać rzeczywistość w taki sposób, w jaki na co dzień jej nie widzimy. Jedną z takich technik jest długie naświetlanie, które pozwala m.in. rozmyć całość lub część zdjęcia, wydobyć niedostrzegalne w normalnych warunkach szczegóły, ukazać tor ruchu gwiazd czy uczynić z wody mlecznopodobną ciecz” – wyjaśnia autor wystawy, Marcin Lichwa.

Lichwa od dziecka wykazywał artystyczne talenty, ten fotograficzny odkrył cztery lata temu. Jest laureatem wielu konkursów, a od 2022 r. jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

To dla nas zawsze duża satysfakcja, gdy możemy zaprezentować w naszej galerii prace lokalnych artystów i tym samym zaprosić mieszkańców Trójmiasta do podziwiania ich w naszej galerii. Regularnie organizowane wystawy są dowodem na to, że utalentowanych fotografów i fotografików w naszym regionie nie brakuje. Cieszymy się, że jako CH Osowa możemy wspierać ich twórczość” – mówi Anita Mieszkowska, , Marketing Manager Centrum Handlowego Osowa.

Wystawa „Na długim czasie” pozostanie otwarta w CH Osowa aż do 30 listopada. Wstęp na nią jest bezpłatny. Prywatna galeria sztuki czynna jest w godzinach otwarcia obiektu tj. od 9.00 do 21.00.

O autorze:

Marcin Lichwa urodził się w 1991 roku. Od dziecka towarzyszyły mu twórcze zajęcia. Najpierw rysunek, potem gra na gitarze. Poszukując kolejnej formy ekspresji, w 2019 roku chwycił za aparat i przepadł… Jego nauczycielami były (i nadal są) przede wszystkim internet, książki, poradniki. W fotografii ceni dobry portret, szeroko pojętą fotografię artystyczną i kreatywną. Bardzo imponuje mu umiejętność tworzenia kompozycji w pozornie nieciekawych i niefotogenicznych miejscach. Jest entuzjastą, czynnym uczestnikiem, a czasami nawet laureatem konkursów fotograficznych. Uważa, że to świetny sposób na pobudzenie kreatywności, wyjście ze strefy komfortu, a przy ogłaszaniu wyników, porównanie technik, warsztatu oraz interpretacji tematu.  W 2022 r., w celu dalszego rozwoju i wymiany doświadczeń, wstąpił w szeregi Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?