контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

17.09-18.09.2021

Wyraź swój własny styl

Street art można znaleźć w różnych obszarach naszego życia, również modzie i produktach codziennego użytku– od jedzenia, przez ubrania aż po technologię. Sztuka uliczna otwiera różne sposoby komunikacji i ekspresji, dlatego jest tak wszechstronna. Trójmiasto to prawdziwy raj dla wszystkich miłośników kultury i sztuki, dlatego i my mamy dla was wyjątkową akcję.

W dniach 17-18 września w godzinach od 10 do 19 zapraszamy wszystkich, którzy cenią kreatywność. Razem z grupą artystów każdy będziecie mógł wybrać niepowtarzalny design i przenieść go na trampki. Wszyscy chętni będą mogli podziwiać live show painting w wykonaniu młodych, zdolnych artystów. Za pomocą farb artyści street art zaprezentują sposoby aby nadać zwykłym, sportowym butom charakterystyczny, własny styl.

Jak wziąć udział w akcji i otrzymać nagrody?

Wystarczy zarejestrować paragon o wartości 150 zł, wybrać design spośród kilku interesujących wzorów i przekazać go jednemu z street artystów. Po 30 minutach możecie stać się właścicielami wyjątkowych trampek, których nie da się kupić w żadnym sklepie! Pamiętajcie, że każdy chętny może użyć maksymalnie trzech szablonów w dowolnej kombinacji.

Uwaga! Każda osoba może połączyć maksymalnie 2 paragony za zakupy zrobione w sklepach na terenie Centrum (z wyłączeniem hipermarketu Auchan). Paragony muszą być zarejestrowane w dniu zakupów.

Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi

To nie koniec atrakcji – 17 i 18 września artyści opowiedzą także o tym w jak samodzielnie dokonać malowania np. odzieży – zarówno w celach personalizacji jak i renowacji. Pomysłów i wzorów starczy dla wszystkich, bo sztuka to miejsce, którego nie da się wypełnić!

Dodatkowo zapraszamy na konkurs na Facebooku w dniach 17-25 września, w którym nagrodzi 5 najciekawszych zdjęć, których bohaterem staną się spersonalizowane trampkami. Nagrodami są karty podarunkowe o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach Centrum. Aby odebrać nagrodę należy okazać paragon o wartości min. 10 zł za zakupy w CH w dniach trwania konkursu.

Ca­ła ak­cja przy­go­to­wa­na jest tak, aby każ­dy czuł się bez­piecz­nie. Na sto­isku po­ja­wią się do­dat­ko­we ma­te­ria­ły hi­gie­nicz­ne oraz in­for­ma­cyj­ne. Pa­mię­taj­cie o prze­strze­ga­niu za­sad i za­sła­niaj­cie usta oraz nos. De­zyn­fe­kuj­cie rę­ce oraz pa­mię­taj­cie o za­cho­wa­niu dy­stan­su.

Kolorowe trampki z niepowtarzalnym graffiti i wyjątkowe torby będą niezwykle oryginalnym uzupełnieniem każdej stylizacji!

Czy wiecie, że…

Historia graffiti sięga czasów prehistorycznych i starożytnych, o czym świadczą malowidła jaskiniowe Lascaux we Francji. Współczesne ( „hip-hopowe”) graffiti datuje się na późne lata 60. XX wieku – powstało w dzielnicach Nowego Jorku, obok muzyki hip-hopowej i subkultur ulicznych. W 2000 roku świat graffiti zaczął się bardzo zmieniać, wszystko za sprawą Banksy’ego. Ten anonimowy brytyjski artysta uliczny, który zawsze nosi maskę, stworzył punkt zwrotny w historii sztuki ulicy. Moda street art nie słabnie czego dowodem jest ciągła współpraca z artystami tego nurtu!

Sz­cze­gó­ło­wy re­gu­la­min kon­kur­su do­stęp­ny jest tu­taj.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?