контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

5-6.02.2021

Zapraszamy serdecznie na pierwszą w tym roku odsłonę Jarmarku Żuławskie Smaki, podczas którego lokalni rolnicy zaprezentują znakomite przysmaki. Na zainteresowanych czekać będą regionalne produkty prosto od wystawców, których pasją jest zdrowe jedzenie i smaki żuławskiego regionu.

Pośród oferowanych produktów znajdziemy pyszne kiszonki od Żuławskiej Zagrody, które są doskonałym naturalnym priobiotykiem, smaczne swojskie wędliny wyrabiane przez Specjały z Borów i ręcznie lepione domowe pierogi – prosto od Pani Halinki. Na targu znajdziemy także kruche, słodkie ciasta ze Słodkiego Zakątka, które mogą być idealnym pomysłem na podwieczorek.

Jarmark Żuławskie Smaki potrwa do soboty do godziny 21:00. Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad sanitarnych podczas zakupów. Następna okazja na odwiedzenie stoisk lokalnych wystawców to 5 i 6 marca.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą wystawców, którzy już 5 i 6 lutego pojawią się w naszym Centrum:

  • Żuławska Zagroda
  • Pierogi Halinki
  • Słodki Zakątek
  • wędliny Specjały z Borów
  • Domowe Przysmaki

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?