контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

1.02-11.04.2021

Centrum Handlowe Osowa zaprasza na nową wystawę poświęcona twórczości fotograficznej Agnieszki Kmieciak i Jacka M. Kozłowskiego. Wyjątkowa kolekcja prezentowana będzie od 1 lutego do 11 kwietnia 2021 roku. Przestrzeń centrum tym razem posłuży do zaprezentowania unikatowych zdjęć powstałych podczas podróży do Kraju Kwitnącej Wiśni w latach 2005 – 2019.

Na fotografiach pary miłośników Japonii zobaczymy fascynujący kraj oczami ich autorów. Wybrane prace przedstawiają między innymi obrazy ludzi i miejsca na co dzień niedostępne dla turystów – dzięki nim możemy nie tylko zobaczyć, ale i poczuć klimat tych niezwykłych chwil i otoczenia.

Pragniemy poinformować, że zadbaliśmy o bezpieczeństwo odwiedzających i zgodnie z najnowszymi zaleceniami wprowadziliśmy procedury chroniące zdrowie odwiedzających – tak, aby wszyscy bezpiecznie i przyjemnie mogli korzystać z atrakcji.

Czas trwania wystawy: 1.02.2021 r. – 11.04.2021 r.
Ekspozycja będzie dostępna dla odwiedzających w godzinach otwarcia CH Osowa
Wstęp bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?