контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

1.03-30.04.2019

Wystawa pt. «Achromatografie» autorstwa Adama Dereszkiewicza w CH Osowa

O projekcie «Achromatografie»

Achromatografie zaczęły powstawać około roku 2009.
Na swojej drodze dość szybko ewoluowały z pierwotnego planu realizowania ich jako bardzo kontrastowe fotografie monochromatyczne w stronę bardzo silnej lub całkowitej grafizacji.

Cykl Achromatografii jest wciąż otwarty. Składa się na niego kilka powiększających się zestawów, których tematykę określić można prostymi hasłami — spójrz pod nogi, popatrz w górę, popatrz wkoło, przyjrzyj się.

Efekt końcowy każdej pracy prewizualizowany jest na etapie zdejmowania kadrów, podczas obserwacji otoczenia.
Pozbawienie obrazu większości niuansów tonalnych pozwala zsyntetyzować relacje obiektów w przestrzeni i zbudować z nich nowe kompozycje.

Adam Dereszkiewicz (ur. 1974, Gdańsk) – Fotograf, grafik, animator kultury, edukator. Stypendysta Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdańska.

Juror konkursów fotograficznych, organizator warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów oraz spotkań fotograficznych w ramach działalności w Gdańskim Towarzystwie Fotograficznym. Od 2012 jego wiceprezes, od roku 2014 sprawujący funkcję prezesa.

W fotografii pasjonują go tradycyjne techniki reprodukcji obrazu oraz mieszanie technik cyfrowych z tradycyjnymi. Stara się kreować obrazy proste, bardzo często czarno-białe i kontrastowe. Nie stroni od eksperymentów i łączenia technik fotograficznych z graficznymi. Często powracającymi sposobami realizacji prac są wielokrotne ekspozycje, kolaże i grafizacje.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych a także prezentował autorskie projekty fotograficzne, zbierając pochlebne recenzje swoich prac. Najlepiej czuje się w kategoriach aktu, portretu i abstrakcji fotograficznej. Wiele jego prac to wieloletnie cykle fotograficzne o charakterze społecznym realizowane przy udziale wielu uczestniczek.
Obecnie kończy pracę nad projektami «Szukając Wenus» oraz «Tak mnie dotykaj».
W realizacji jest «Selfie Project», do którego można zgłaszać się przez stronę www przesyłając swoje selfie (autoportret fotograficzny).

Wcześniejsze projekty

  • 2018 Achromatografie
  • 2017 Magiczne łąki (cyjanotypie)
  • 2015 Femiflorigrafie
  • 2014 Duografie
  • 2013 W pamięci mej obraz Wasz
  • 2013 Jedna rzecz

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?