Właściciel i zarządca

WŁAŚCICIEL:

Pradera

Pradera Logo_CMYK_Colour_Large

Współwłaścicielem Centrum Handlowego Osowa jest Pradera Gdańsk Osowa Sp. z o.o., spółka celowa należąca do funduszu PCEF zarządzanego przez Praderę. Więcej informacji na stronie: www.pradera.com

Hansainvest

logo

Drugim współwłaścicielem Centrum Handlowego Osowa jest spółka OIK Gdańsk   Retail Project Sp. z o.o. należąca do funduszu HANSAINVEST, wchodzącego w skład SIGNAL IDUNA, jednej z największych niemieckich grup oferujących usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Więcej informacji na stronie: www.hansainvest.com

ZARZĄDCA:

Apsys Logo Quadri

APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu.

APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 25 centrach handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC, Europa Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.

Więcej informacji: www.apsysgroup.com

Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), Aleja Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy w wysokości 8.375.005,00 złotych wpłacony w całości.

APSYS POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
T: +48 22 701 92 00
www.apsysgroup.com